Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności.

Dziękujemy za trud i poświęcenie, wykazywane
każdego dnia w odpowiedzialnej i niełatwej,
ale jakże pięknej pracy pedagogicznej.

Życzymy aby praca, którą Państwo wykonujecie była otaczana szacunkiem, uznaniem i życzliwością uczniów i ich rodziców.