W  październiku w ramach projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” w oddziale przedszkolnym w obecności rodziców, pani dyrektor oraz zaproszonych gości odbyło się zajecie otwarte połączone z jesiennym wierszowaniem. W tym roku przebiegało ono pod hasłem:  „Z poezją w sercu i na ustach”. Przedsięwzięcie to miało na celu przybliżenie dzieciom różnych odcieni jesieni przedstawionych w wierszach. Przedszkolaki przełamywały barierę nieśmiałości, prezentując się na forum swojej grupy oraz przed rodzicami. Celem zajęć była integracja rodziny i przedszkola oraz budzenie zaciekawienia otaczającą przyrodą.  Za udział w recytacji dzieci otrzymały książeczki z wierszykami zakupione przez rodziców. Na zakończenie spotkania odbyła się wspólna degustacja wypieków przygotowanych przez rodziców. Dziękuję bardzo wszystkim rodzicom zaangażowanym w przygotowanie występu. Dziękujemy również rodzicom za piękne jesienne stroje i rekwizyty