W dniu 19 października 2022 r. młodzież dwóch szkół z Gminy Zarszyn- Szkoły Podstawowej w Zarszynie oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Jaćmierzu, uczestniczyła w VIII Kongresie Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych w Rzeszowie.
Uczestnicy Kongresu to Szkolni Mediatorzy Rówieśniczy, którzy niespełna dwa tygodnie wcześniej ukończyli szkolenie dla mediatorów oraz otrzymali certyfikaty potwierdzające ich umiejętności. Organizatorami tego wydarzenia było Podkarpackie Centrum Mediacji oraz Podkarpacki Kurator Oświaty. Partnerem w organizacji Kongresu był Instytut Badań Edukacyjnych. Celem Kongresu była prezentacja metod rozwiązywania sporów, wyposażenie mediatorów szkolnych i rówieśniczych w wiedzę na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, prezentacja dorobku Szkolnych Klubów Mediatorów Rówieśniczych, a także integracja środowiska mediatorów rówieśniczych. Spotkanie zgromadziło ponad 300 uczestników, w tym dyrektorów szkół, pedagogów, mediatorów szkolnych oraz uczniów. Spotkanie podzielone zostało na moduły dla uczniów, dyrektorów i nauczycieli. Uczestnicy Kongresu zostali podzieleni na kilkunastoosobowe grupy. Każda z grup uczestniczyła w warsztatach prowadzonych przez Trenerów Podkarpackiego Centrum Mediacji. Podczas warsztatów młodzi mediatorzy doskonalili swoje kompetencje oraz utrwalali wiedzę z zakresu mediacji. Zorganizowano także zabawy oraz tańce integracyjne, dzięki którym mediatorzy rówieśniczy z całego Podkarpacia mogli się lepiej poznać. Zaprezentowano także dwie symulacje mediacji rówieśniczej.