W roku szkolnym 2022/23 Rodzice kupują podręczniki dla dzieci w oddziale przedszkolnym i do nauki religii we wszystkich klasach według wykazu:

Podręczniki do zakupienia przez rodziców 2022 2023