Karta zapisu na świetlicę  do złożenia w sekretariacie szkoły do dnia 19.08.2022 r.
KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA na świetlicę

Karta zapisu na stołówkę szkolną dla klas I-VIII:
– Karty złożone do dnia 01.09.2022 r. – korzystanie z posiłków od dnia 05.09.2022 r.
– Karty złożone po tym terminie – korzystanie z posiłków od 12.09.2022 r.
(numer telefonu  do  kuchni w Jaćmierzu 134670015).

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ