Klasa druga od października realizuje projekt edukacyjny pt. „Natalka i Antek w Świecie Wielkiej Matematyki”. Celem pierwszego z modułów „Matematyka na drodze” było zwrócenie uwagi na to, że matematykę można zastosować w praktyce i odnaleźć ją w elementach związanych z ruchem drogowym. Dzieci wybrały się na spacer w okolice szkoły. Dokonały analizy znaków drogowych pod kątem kształtu, koloru, kierunków, pojawiających się na nich liczb. Znalazły też inne, ważne na drodze elementy. Przypomniały sobie zasady przechodzenia przez jezdnię. W klasie oglądnęły film i rozwiązywały wcale niełatwe matematyczne zadania. Był więc to czas nie tylko zabawy, ale i mobilizacji i nauki pokonywania pojawiających się trudności.

Drugi projekt to Uniwersytet Dzieci w Klasie – Jak być dobrym przyjacielem? Uczniowie klasy II poznali historię mieszkańców odległej planety PIRX, którzy poszukiwali definicji prawdziwego przyjaciela. Dzieci spróbowały im w tym pomóc. Analizując przyniesione z domu ilustracje, wskazywały jakie zachowania należy uznać za przyjacielskie, a jak prawdziwy przyjaciel na pewno się nie zachowa. Podczas aktywności z włóczką przekonały się, jak silne więzi i zależności łączą grupę przyjaciół. Obejrzały również film edukacyjny, który opowiadał o przykładach przyjaźni w świecie zwierząt.

Od września uczniowie klasy drugiej biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym – „Kreatywne prace plastyczne”. Wprowadzony projekt edukacyjny ma na celu wyzwalanie dziecięcej twórczości, wyobraźni i kreatywności. Innowacja opiera się na prowadzeniu niekonwencjonalnych działań plastycznych wspierających rozwój, szczególnie małej motoryki i kreatywności oraz sprzyjających kształtowaniu postaw proekologicznych. Uczniowie z klasy II wykonali już dwa zadania projektowe. We wrześniu malowali „Słoneczniki” na papierowym ręczniku, a w październiku wykonali techniką mieszaną pracę plastyczną „Dynia jest najlepsza na jesień”. Technika mieszana łączyła tu malowanie farbami, wycinanie, zaginanie oraz stemplowanie papieru. Drugoklasiści doskonale poradzili sobie z tym zadaniem, co potwierdza zamieszczona relacja fotograficzna.