Oddział przedszkolny oraz klasy I-III w tym roku szkolnym biorą udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”. Projekt ten zgodny jest z Podstawą Programową na rok 2022/23. Głównym celem projektu jest wprowadzenie uczniów w świat wartości oraz promowanie kultury narodowej i regionalnej. Realizowane zadania mają rozwijać poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką. Założeniem programu jest również kształtowanie empatii, szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych.

Patronatem honorowym jest między innymi Minister Edukacji i Nauki. Wszystkim dzieciom i uczniom biorącym udział w projekcie, życzymy owocnej pracy, super zabawy oraz poszerzania wielu kulturalnych horyzontów.