Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2022/2023.

Dzieci kontynuujące od 7 do 11 lutego 2022r.

Dzieci nowe ze względu na przerwę w pracy szkoły w pierwszym tygodniu ferii zimowych od 21 do 25 lutego 2022r.

Wymagane dokumenty można odebrać i składać u nauczyciela oddziału przedszkolnego w godzinach: od 7.00 do 9.00 lub pobrać ze strony szkoły. Ze względu na pandemię COVID-19 prosimy nie wchodzić na teren szkoły, tylko korzystać z dzwonka przy drzwiach wejściowych do budynku od strony ul. Bieszczadzkiej.

Postępowanie rekrutacyjne kończy się 25 lutego 2022 r.,  prosimy o terminowe dostarczanie wymaganych dokumentów.

Zasady rekrutacji w Gminie Zarszyn:

http://www.zarszyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=51&dzialy=51&artykul=5194&akcja=artykul

Druku do pobrania:

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dla dzieci nowych)

Zgłoszenie dziecka do szkoły (dzieci z obwodu)

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły (dzieci spoza obwodu)