Zajęcia z psychologiem szkolnym – bliższe poznanie emocji lęku w oparciu o opowiadanie pt.: „Sposoby na burzę”. Świat przedszkolaków pełen jest różnorodnych przeżyć. Stopniowe osiąganie dojrzałości emocjonalnej pozwoli dziecku na prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie, właściwe reagowanie na zachowania innych oraz na radzenie sobie z samym sobą.
Kreatywne prace plastyczne. Kolejne prace w ramach innowacji pedagogicznej. Zerówka techniką malowanie plasteliną wykonała „Portret”, a dzieci z klasa pierwszej pracę „Jesienny liść”.