I miejsce w Konkursie Fotograficznym!!! Duży sukces osiągnął uczeń klasy ósmej Jakub Niemiec, zajmując I miejsce w Powiatowym Konkursie Fotograficznym pt.: „Pod urokiem chwili”. Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sanoku. Serdecznie gratulujemy!!!

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie plastycznym „Bocian sąsiad z ogródka” organizowanym przez Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej. W kategorii oddziałów przedszkolnych, miejsce I zajęła Izabela Kotecka, a wyróżnienie Zuzanna Cymbor. W kategorii klasy 1-3, miejsce II zajęła Natalia Turek, miejsce III Grzegorz Bielawski, a wyróżnienie Aleksandra Pietrzkiewicz. Gratulujemy!!!

Otrzymaliśmy wyniki konkursów ogólnopolskich Kangur Matematyczny 2023 i ŚWIETLIK 2023, które odbyły się w marcu 2023r. Wzięło w nich udział: Świetlik – 31 uczniów, Kangur – 25 uczniów z klas 1-8. Najlepsze wyniki w Kangurze – Wyróżnienie – uzyskali: Ewa Gierula z klasy 5 i Yehor Polianskyi z klasy 6.

Najlepszy wynik w Świetliku – Nagrodę – uzyskał Jakub Leśniak z klasy 1, natomiast wyróżnienia otrzymali: Zofia Gierula kl. 1, Szymon Szałankiewicz kl. 2, Anna Hubenko kl.III, Krzysztof Gburyk i Ewa Gierula z kl. 5, a także Jakub Niemiec z klasy 8.

Bardzo dobrze wypadli też Klaudia Kotecka, Bartosz Pyrchała i Milena Kielar z klasy 1, Zuzanna Olearczyk z klasy 6 – zabrakło im niewiele do wyróżnienia.

Wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników, życzymy kolejnych przyrodniczych i matematycznych sukcesów!