31 maja obchodzony jest Dzień Bociana Białego. Święto to zostało ustanowione przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody pro Natura. Bociany to ptaki powszechnie znane i lubiane, będące symbolem szczęścia i powodzenia, a poza tym bardzo bliskie naszym sercom, gdyż według danych, w Polsce zamieszkuje co czwarty bocian na świecie. Tego dnia uczniowie klas 0 , I i II uczestniczyli w zajęciach, których głównym celem było zdobycie wiadomości na temat Bociana Białego. Była to idealna okazja do popularyzacji wiedzy na temat życia tych ptaków oraz zwrócenia szczególnej uwagi na potrzeby gatunku i rolę jaką pełnią w polskiej kulturze i krajobrazie. Po projekcji filmu pt ”Bociany” oraz krótkiej pogadance dzieci rozwiązywały zagadki i quizy związane z tematyką zajęć. Dzieci wysłuchały również fragmentu książeczki „Filip i bociany” i obejrzały wystawę prac konkursowych „Bocian- sąsiad z ogródka”. Serdecznie dziękujemy p. Ani Niemiec i p. Agnieszce Litwin z Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej za całoroczny cykl zajęć edukacyjno – przyrodniczych.