Komisja Konkursowa ogłasza wyniki KONKURSU LITERACKIEGO NA TEKST HYMNU O PATRONIE SZKOŁY – KURIERZE JANIE ŁOŻAŃSKIM dla uczniów klas IV- VIII, rodziców, mieszkańców Zarszyna, Posady Zarszyńskiej i okolic.

Zgodnie z Regulaminem spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybrała:

– I miejsce – Aleksandra Błaszczak,

– II miejsce – Lena Bielawska,

– III miejsce – Wojciech Pyrchała.

HYMN SZKOŁY

Komisja Konkursowa ogłasza wyniki KONKURSU PLASTYCZNEGO NA PROJEKT GRAFICZNY SZTANDARU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. KURIERA JANA ŁOŻAŃSKIEGO W ZARSZYNIE
dla uczniów klas IV- VIII, rodziców, mieszkańców Zarszyna, Posady Zarszyńskiej i okolic.

Zgodnie z Regulaminem spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybrała zwycięzcę – nagrodę główną otrzymały:

– Ewa Gierula z kl. VI za AWERS sztandaru,

– Lena Bielawska z kl. VIII za REWERS sztandaru.

Kryterium wyboru zwycięskich prac konkursowych były następujące kryteria: zgodność z tematem, oryginalność, interpretacja własna tematu, walory artystyczne, kompozycja, estetyka wykonania projektu.

Zgodnie z  Regulaminem Konkursu Komisja mogła wyróżnić również inne – szczególnie ciekawe – indywidualne prace:

Wyróżnienia otrzymali:
– Krystian Kuzian kl. VI,
– Emilia Rysz kl. VI,
– Patryk Ciupka kl. VI,
– Krzysztof Gburyk kl. VI.

AWERS SZTANDARU

  REWERS SZTANDARU

Rozdanie nagród nastąpi podczas Uroczystości 11 listopada 2023r. w Sali Domu Ludowego w Zarszynie około godz. 13.00.

ZAPRASZAMY NAGRODZONYCH !