W lutym uczniowie klas IV – VIII wraz z nauczycielami wybrali się na lodowisko do Sanoka i Rymanowa Zdroju. Celem wyjazdów było wszechstronne doskonalenie sprawności fizycznej, propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz nauka i doskonalenie indywidualnych umiejętności jazdy na łyżwach.