Klasa III napisała test po I etapie edukacyjnym, a klasa VIII przez 3 dni zmagała się z egzaminem ósmoklasisty.