W roku 2023 do 15 czerwca można składać wnioski w Gminie Zarszyn o Nagrodę Wójta za wyniki w nauce, szczególne osiągnięcia sportowe i artystyczne oraz wysokie wyniki sportowe.

Uchwały Rady Gminy i wzory wniosków:

Nagroda dla uzdolnionej młodzieży Uchwała Rady Gminy

Wniosek o nagrodę dla uzdolnionych

Nagrody sportowe Uchwała Rady Gminy 2023

Wniosek o nagrodę sportową