Stowarzyszenie „Inicjatywa” rozpoczęło realizację projektu Ginące zawody naszych przodków pomysłem na przyszłość – udokumentowanie tradycji rzemieślniczych Ziemi Zarszyńskiej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury:EtnoPolska, Edycja 2023.
W sali Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej odbyła się Konferencja etnograficzna dla młodzieży i lokalnej społeczności: „Ginące zawody naszych przodków pomysłem na przyszłość” przeprowadzona przez Marię Grabowską, ekspertkę ds. kultury ludowej, przewodniczkę po Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, znawczynię muzyki ludowej, lokalnej historii i tradycji, autorkę książek i ponad 40 artykułów dotyczących historii lokalnej. W konferencji wzięli udział wolontariusze i mieszkańcy Gminy Zarszyn. Maria Grabowska przygotowała bardzo interesujący wykład o ginących zawodach, i prezentację multimedialną zawierającą ponad 90 slajdów. Przedstawiła na nich zdjęcia miejsc, narzędzi, wyrobów dawnych rzemieślników. Opowiedziała szczegółowo o pracy cieśli, kowala, kołodzieja, stolarza, rymarza, szewca, garbarza, krawca, garncarza, zduna.
W Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej odbyło się również szkolenie dla wolontariuszy – uczniów ze szkół podstawowych w Zarszynie, Jaćmierzu, Bażanówce i Długiem. Szkolenie przeprowadziła Danuta Dec, nauczycielka historii specjalizująca się w etnografii, autorka kilkudziesięciu artykułów dotyczących tematyki regionalnej i lokalnej historii. Prowadząca przedstawiła metody archiwizacji historii mówionej i przeprowadzenia badań terenowych z osobami starszymi. Wskazała, jak się przygotować do zaplanowanych rozmów i jak potem opracować materiały. Podkreśliła ogromne znaczenie zebranej w ten sposób dokumentacji dla zachowania lokalnej historii i tradycji. Uczuliła młodzież, że wywiady z osobami starszymi wymagają taktu i kultury.
Te dwa zadania to początek realizacji projektu. W najbliższym czasie odbędą się warsztaty ceramiczne, tradycyjnej kuchni regionalnej i wikliniarskie. Uczniowie z czterech szkół podstawowych w naszej gminie zbierają w swoich miejscowościach materiały o dawnych zawodach, przeprowadzają spotkania, odwiedzają dawnych rzemieślników. Opracowane materiały zebrane przez uczniów w Długiem, Jaćmierzu, Zarszynie i Bażanówce będą opublikowane w książce, która będzie trwałym efektem realizowanego projektu.
Lidia Zielonka, koordynatorka projektu
WARSZTATY CERAMICZNE
Stowarzyszenie „Inicjatywa” w Zarszynie ramach realizacji projektu: Ginące zawody naszych przodków pomysłem na przyszłość – udokumentowanie tradycji rzemieślniczych Ziemi Zarszyńskiej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury:EtnoPolska, Edycja 2023 zorganizowało 29.06.2023 r. warsztaty ceramiczne dla wolontariuszy – uczniów ze szkół podstawowych w Zarszynie, Długiem, Jaćmierzu i Bażanówce. W warsztatach prowadzonych przez doświadczoną instruktorkę Anetę Szałankiewicz i wolontariuszkę Izabelę Wielobób wzięło udział 20 uczniów biorących udział w projekcie. To była pierwsza część warsztatów. Z gliny uczniowie wykonali paterę w kształcie liścia, pojemnik na długopisy i małe elementy dekoracyjne, do których dodamy magnesy. Nasi podopieczni pracowali wyjątkowo sumiennie i byli aktywni do końca zajęć, a potem posprzątali swoje stanowiska pracy i pomogli uporządkować salę. 10 lipca br. odbędzie się druga część zajęć. Nasze prace, już po raz pierwszy wypalone, będziemy szkliwić, by były piękne, kolorowe i trwałe.