Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 20.09.2023 r. tj. środa odbędzie się spotkanie wychowawców z Rodzicami wg. następującego harmonogramu:

16.30 – spotkanie ogólne na sali gimnastycznej dla wszystkich rodziców,

17.00-19.00 – spotkania z wychowawcami w klasach:

Oddziały Przedszkolne (0a,0b,0c) – w swoich salach,

Klasa I – sala 33,
Klasa II – sala 31,
Klasa III – sala 34,
Klasa IV – sala 24,
Klasa V – sala 23,
Klasa VI – sala 14,
Klasa VII – sala 25,
Klasa VIII – sala 9.

W dniu 21.09.2023 r. tj. czwartek o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Rady Rodziców z wszystkich klas – jadalnia (nowych trójek klasowych).

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW
I PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE!