13 września bieżącego roku, nasza szkoła włączyła się w  jubileuszową –  30 ekologiczną akcję ,,Sprzątanie świata’’, zorganizowaną przez Fundację Nasza Ziemia. Tegoroczne  sprzątanie przebiegało pod hasłem  ,,Sprzątanie  świata łączy ludzi”. Koordynowaniem akcji (wzorem ubiegłego roku), zajęła się p. kierownik Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego z siedzibą  w Posadzie Zarszyńskiej, Anna Niemiec.  CDP zorganizowało u siebie część wprowadzającą uczniów do akcji  porządkowej. Złożyło się na nią m.in. odczytanie listu od dr Leny Tkaczyk – Głównej Koordynatorki Projektów Edukacyjnych Fundacji Nasza Ziemia oraz obejrzenie filmu przypominającego zasady segregacji  odpadów. W dalszej części spotkania  uczniowie zostali zapoznani z korzyściami płynącymi z używania aplikacji Eco Harmonogram oraz  ciekawostkami dotyczącymi prawidłowego pozbywania się opakowań pochodzących np. z McDonald ‘a. Tę część spotkania prowadziła p. Agnieszka Hałczyńska-Drozd z Urzędu Gminy Zarszyn. Po części teoretycznej przyszła kolej na porządkowanie. Uczniowie podzieleni na 4 grupy, otrzymali polecenie posprzątania wyznaczonych przez koordynatora akcji ulic, zaznaczonych  na ,,planie’’ Zarszyna i Posady Zarszyńskiej. Kierując się planem,  zbierali śmieci, segregowali je do odpowiednich worków. W tym roku  Fundacja Nasza Ziemia, zachęciła uczestników akcji do zbierania do papierowych kubków małych  odpadów tj. kapsli i niedopałków papierosów. Zebrano 7 worków z odpadami, 2 kubki kapsli i 13 kubków z niedopałkami papierosów. Uczniowie klas młodszych sprzątali obejście szkoły.