Dyrektor szkoły informuje, że spotkania wychowawców z Rodzicami odbędą w dniu 11.05.2023 r. wg następującego harmonogramu:

– Klasa 0c godz. 16.00.

– Klasy I-III godz. 16.30:

Klasa I – sala 31
Klasa II – sala 34
Klasa III – sala 33.

– Klasy IV – VIII godz. 17.00:

Klasa IV – sala 23

Klasa V – sala 14

Klasa VI – sala 22

Klasa VII – sala 25

Klasa VIII – sala 24 (obowiązkowa obecność Rodziców – informacje
na temat egzaminu ósmoklasisty).