Dyrektor przypomina, że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2022/2023, dni 23, 24, 25 maja 2023r. – Egzamin Ósmoklasisty są DNIAMI WOLNYMI od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I-VII.
W w/w dniach szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze, dla dzieci klas I-IV (dzieci świetlicowe), którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.
Nie zapewniamy posiłków.
Proszę zgłosić potrzebę opieki dla dziecka do wychowawcy klasy lub wychowawcy w świetlicy do dnia 19.05.2023 r. (do godz. 9.00)!!!

Oddział przedszkolny pracuje bez zmian, według tygodniowego harmonogramu.