Szanowni Rodzice!

Dyrektor przypomina, że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2023/2024
zimowa przerwa świąteczna w szkole i w oddziałach przedszkolnych trwa: od 25.12.2023 r. do 01.01.2024 r.

Dzień 02.01.2024 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w szkole i oddziale przedszkolnym.
W w/w dniu szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze (dla dzieci świetlicowych
oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki) stołówka nie zapewnia posiłków.

Proszę zgłosić potrzebę opieki na dzień 02.01.2024 r. dla dziecka do wychowawcy grupy/klasy lub wychowawcy w świetlicy do dnia 21.12.2023 r. (do godz. 10.00)