Dnia 28 września klasy 3, 5 i 8 uczestniczyły w zajęciach z Projektu pt: „Program ochrony rodzimej flory powiatu sanockiego przed gatunkami inwazyjnymi”. Uczniowie zapoznali się z roślinami inwazyjnymi, a następnie starali się je wyszukać podczas spaceru drogami Zarszyna. Pani dr Anna Dziabas-Krysa opowiadała o florze naszej miejscowości.
Były to jednocześnie kolejne zajęcia w ramach innowacji pedagogicznej „Pewnym krokiem do czwartej klasy- przekroczenie progu edukacyjnego między edukacją wczesnoszkolną, a kolejnym etapem edukacyjnym”.