W kwietniu uczniowie klasy trzeciej zrealizowali moduł VII „Matematyka w tańcu” projektu „Natalka i Antek w świecie wielkiej matematyki”.
Cel ogólny projektu: Uczniowie wiedzą i rozumieją, że matematykę można zastosować w praktyce oraz odnaleźć w tworzeniu i zapisywaniu układów tanecznych.
Cele szczegółowe: • poznanie zawodów związanych z tańcem; prezentowanie sposobów na wartościowe i rozwijające spędzanie czasu; taniec jako sposób na zdrowie.
Zostały przeprowadzone zajęcia w oparciu o scenariusz i materiały zamieszczone w module. W trakcie uczniowie przekonali się, jak duży związek ma matematyka z tańcem. Zaplanowali układ taneczny i zauważyli w nim elementy powiązane z matematyką – figury geometryczne, liczba kroków. Było to okazją do integracji grupy i budowania pozytywnego obrazu nauki, która jest elementem codzienność.
W kwietniu  do naszej szkoły przyjechało kino sferyczne. Na sali gimnastycznej pojawił się dmuchany namiot, w którym wyświetlane były seanse. Uczniowie oraz przedszkolaki mieli okazję obejrzeć ciekawe filmy. Repertuar był bardzo różnorodny i dostosowany do wieku widzów. Projekcja polegała na wyświetlaniu filmu wewnątrz kopuły w technologii 360°.
„Wiosenna łąka” powstała w wielu klasach  techniką malowania akwarelą na kalce technicznej w ramach projektu „Kreatywne Prace Plastyczne”.