Uczniowie klas I-III oraz oddziały przedszkole włączyły się w obchody Światowego Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu oraz wzięli udział w ”Niebieskich Igrzyskach”. Celem „Niebieskich Igrzysk” było zwiększenie wrażliwości i świadomości uczniów na temat autyzmu, rozwijanie i wzmacnianie więzi między dziećmi poprzez konkurencje drużynowe, doskonalenie sprawności motorycznych oraz zachęcanie do aktywnego spędzania czasu. Igrzyska pokazały, że każdy może być sportowcem i każdy ma szansę osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości, służyły integracji oraz rozwianiu i wzmacnianiu więzi. Tego dnia wszyscy byli zwycięzcami i otrzymali medale.