Uczniowie ze szkół podstawowych naszej gminy wzięli udział w rozgrywkach szachowych zorganizowanych przez naszą bibliotekę szkolną. W 7 rundach kojarzonych systemem szwajcarskim udział wzięło 32 zawodników pogrupowanych w trzech kategoriach. W kategorii klas I-III najlepszym okazał się Jakub Leśniak, uczeń naszej szkoły. Kolejne miejsca zajęli ex aequo Jakub Galant (SP Pielnia) i Lena Sołtysik (SP Nowosielce). W kategorii klas IV-VI na podium stanęli: Adam Pyrchała (SP Zarszyn), Wiktor Drozd (SP Nowosielce) i Artem Mytrofanov (SP Bażanówka). W kategorii klas VII-VIII najlepszy okazał się Adrian Warnecki (SP Długie), a kolejne miejsca przypadły zawodnikom z Bażanówki: Patrykowi Kędziorowi i Hubertowi Buremu. Dziękujemy bardzo Pani Magdalenie Gajewskiej – Wójt Gminy Zarszyn za objęcie turnieju honorowym patronatem i ufundowanie nagród oraz poczęstunku dla uczestników. Serdeczne podziękowania dla Pani Agnieszki Bieleń – Kierownik GBP w Zarszynie za udostępnienie sali. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyrównanej gry i zapraszamy za rok.
17 lutego 2024r. w miejscowości Bażanówka odbył się III Turniej Szachowy Memoriał im. Edmunda Bańkowskiego.
Wydarzenie miało na celu upamiętnienie wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bażanówce, propagatora gry w szachy i tenisa stołowego śp. Pana Edmunda Bańkowskiego. oraz popularyzację szachów wśród wszystkich grup wiekowych. Turniej przeprowadzono w dwóch grupach, I grupa- młodzież szkolna do 15 lat (17 uczestników), natomiast grupa II – powyżej 15 lat (13 uczestników). Sędziowie czuwali nad prawidłowym przebiegiem turnieju.
Wyniki turnieju przedstawiają się następująco:
I grupa- młodzież szkolna do 15 lat:
1. Adam Pyrchała uczeń klasy 4
3. Igor Polański uczeń klasy 7
GRATULUJEMY naszym szachistom!!!