Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2024/2025.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne od 12 do 14 lutego 2024r. – deklaracja kontynuacji.

Dzieci nowe do oddziału przedszkolnego  od 15 do 26 lutego 2024r. – wniosek.

Dzieci obwodowe do klasy I od 12 do 14 lutego 2024r. – zgłoszenie.

Dzieci spoza obwodu do klasy I (w przypadku wolnych miejsc) od 15 do 26 lutego 2024r. – wniosek.

Wymagane dokumenty można pobrać poniżej, a  składać należy u nauczyciela oddziału przedszkolnego lub w sekretariacie szkoły  w godzinach: od 7.00 do 8.00 lub od 15.00 do 16.00.

Postępowanie rekrutacyjne kończy się 26 lutego 2024r.,  prosimy o terminowe dostarczanie wymaganych dokumentów.

Zasady rekrutacji w Gminie Zarszyn:

https://www.zarszyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=51&artykul=6108&akcja=artykul

Druki do pobrania:

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego 2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 2024

Zgłoszenie dziecka do szkoły obwodowej 2024

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły dziecka spoza obwodu 2024

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka 2024

Oświadczenie o wielodzietności 2024