Szanowni Rodzice!
Dyrektor przypomina, że zgodnie z kalendarzem szkolnym na rok 2023/2024 dni 14, 15 i 16 maja 2024 r. – Egzaminy Ósmoklasistów są DNIAMI WOLNYMI od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla klas I-VII

W w/w dniach szkoła prowadzi tylko zajęcia opiekuńcze,  dla dzieci klas I-IV (dzieci świetlicowe), którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki. Nie zapewniamy posiłków.
Proszę zgłosić potrzebę opieki dla dziecka do wychowawcy klasy lub wychowawcy w świetlicy do dnia 10.05.2024 r. (do godz. 9.00).

Oddział przedszkolny pracuje bez zmian, według tygodniowego harmonogramu.