Dyrektor szkoły informuje, że 20.09.2018r. tj. czwartek odbędą się organizacyjne spotkania z Rodzicami wg. następującego harmonogramu:

Spotkanie ogólne – Sala gimnastyczna  godz. 17.00obowiązkowo wszyscy rodzice (m.in.sprawy organizacyjne, bezpieczeństwa i ubezpieczenia dzieci oraz sprawozdanie Rady Rodziców za rok 2017/2018)

Następnie spotkania z wychowawcami  w klasach : „0” – VIII i oddziały gimnazjalne

Spotkanie Rady Rodziców –  godz. 18.30  w jadalni

Klasa „0a” i „0b” – Oddział przedszkolny

Klasa Ia  – sala 31

Klasa Ib – sala 33

Klasa II – sala 34

Klasa III – sala 35

Klasa IV – sala 32

Klasa V – sala 24

Klasa VI – sala 30

Klasa VII – sala 23

Klasa VIII – sala 22

Klasa IIIa gim. – sala 25

Klasa IIIb gim. – sala 14

ZAPRASZAMY!