Wszyscy powinniśmy znać podstawowe przepisy i zasady bezpieczeństwa, a także wiedzieć, do jakich służb zwrócić się w razie potrzeby. Dlatego też co roku gościmy w naszej szkole policjanta. W tym roku 10 września odwiedził nas aspirant Krzysztof Szajna z komisariatu w Besku. Opowiedział przedszkolakom oraz uczniom I-III o swojej pracy. Ponadto zapoznał ich z przepisami ruchu drogowego i podstawowymi znakami. Ciekawym punktem spotkania była bajka, pt. „Pan Poli”, którą dzieci obejrzały w celu utrwalenia bezpiecznych zachowań. Na zakończenie dzieci mogły zadać naszemu gościowi pytania oraz wręczyć w ramach podziękowań własnoręcznie wykonane prace. Bardzo dziękujemy panu policjantowi za spotkanie.