Szanowni Rodzice dnia 8 września 20201 r. (środa) o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne nt szczepień w formie online. Zapraszamy serdecznie wszystkich rodziców!

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSSXyrUQbYORkWqgOZqn6EK8FrgEHL35If7O1bQKDWFg1%40thread.tacv2/1630665886272?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a22c18-a316-440b-a2fe-1bf07b2588ee%22%2c%22Oid%22%3a%22f3ff4587-08ce-4303-a64d-37ce58f1b50f%22%7d

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie MEiN oraz KO:

https://www.ko.rzeszow.pl/_wp/wp-content/uploads/2021/09/list_pnrl_2021.pdf

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek