Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W dniu 1 września rozpoczynamy NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022 według następującego harmonogramu:

1. Msza Święta na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego odbędzie się o godz. 8.00

2. Po mszy około godz. 9.00 dzieci z Oddziału „0c”  spotkanie z wychowawcą na sali korekcyjnej, a uczniowie klasy I na sali gimnastycznej:

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

— wejście na teren szkoły odbywa się głównym wejściem od ulicy Szkolnej,
— na teren szkoły może wejść dziecko tylko z jednym Rodzicem,
— obowiązkiem rodziców jest dezynfekcja rąk i zasłonienie nosa i ust,
— dzieci dezynfekują ręce.

3. O godz. 9.00 – uczniowie klasy II i III spotkanie z wychowawcą w swoich klasach (II w sali 33, III w sali 32):

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

— wejście na teren szkoły odbywa się  wejściem od ulicy Bieszczadzkiej, uczniowie wchodzą bez rodziców,
— każdy uczeń po wejściu do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk,
— po skończonym spotkaniu uczniowie wychodzą ze szkoły tym samym wyjściem.

4. O godz. 9.00 – uczniowie klas: IV-VIII spotkanie z wychowawcą w swoich klasach (klasa IV sala 14, klasa V sala 22, klasa VI sala 30, klasa VII sala 25, klasa VIII sala 24)

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

— wejście na teren szkoły odbywa się głównym wejściem od ulicy Szkolnej, uczniowie wchodzą bez rodziców,
— każdy uczeń po wejściu do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk,
— po skończonym spotkaniu uczniowie wychodzą ze szkoły przez główne wejście.

Zapisy do Świetlicy Szkolnej  odbywać się będą poprzez wypełnienie i podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (dwie strony) oraz złożenia jej w sekretariacie szkoły (najlepiej do 1 września).

Pierwszeństwo zapisu do świetlicy mają uczniowie klas I-IV, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom w godzinach swojej pracy.

„Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” dostępne są w sekretariacie szkoły oraz poniżej z możliwością wydrukowania we własnym zakresie:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA na świetlicę 2021

Prosimy o zapoznanie się z Procedurami bezpieczeństwa w szkole od 1 września 2021r.:

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii od 01 września 2021

Oświadczenie i deklaracja dla nowych dzieci:

Załącznik-nr-1 i 2-OŚWIADCZENIE i DEKLARACJA RODZICA-od 01.09.21

Dyrektor Szkoły