Celem Akcji organizowanej we wrześniu jest zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania najbliższego otoczenia oraz inicjowanie takich działań, które zmniejszą nasz negatywny wpływ na środowisko naturalne. Uczniowie z Szkoły Podstawowej w Zarszynie po raz kolejny przyłączyli się pod opieką swoich nauczycieli do Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Akcja rozpoczęła się 17 września i z racji bardzo zmiennej pogody trwała kilka dni. Przedszkolaki i dzieci z klas I-III sprzątały obejście szkoły, boiska szkolnego, ulic w okolicy szkoły. Klasa IV zbierała śmieci na terenie placu zabaw i Biblioteki Publicznej. Starsze klasy natomiast udały się na porządki w okolice Cmentarza w Zarszynie. Wszyscy uczniowie bardzo dzielnie się spisali a efekty ich pracy były zadawalające.
Dla wszystkich uczestników sprzątania były zapewnione worki i rękawiczki, dzięki współpracy z Urzędem Gminy w Zarszynie #gminazarszyn oraz Stowarzyszeniem INICJATYWA w Zarszynie.