W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I-III uczestniczyli 8 września 2021 roku w spotkaniuz funkcjonariuszami Policji Komendy Powiatowej w Sanoku – starszą aspirant Izabelą Rowińską – Ciepiel i starszą aspirant Lidią Rakoczy.
Tematem spotkania było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę i prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Funkcjonariuszki omówiły także zasady poruszania się rowerem po ulicy i chodnikach oraz zwróciły uwagę na korzyści z noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu lub tornistrze. Oczywiście nie obyło się bez pytań ze strony dzieci.
Spotkanie było interesujące i pouczające. Dla uczniów była to świetna lekcja bezpieczeństwa.
Za wizytę serdecznie dziękujemy!