W dniu 22.09.2021r. odbyła się szkolna wycieczka do skansenu archeologicznego w Trzcinicy zwanego „Karpacką Troją”, oraz do Podkarpackiego Muzeum w Krośnie.
Zwiedzając skansen nasza młodzież mogła zobaczyć jedną z pierwszych silnie ufortyfikowanych osad znanych z terenu Polski, która powstała w początkach epoki brązu, ponad 4000 lat temu. Uczniowie zwiedzili również teren grodziska oraz teren parku archeologicznego leżącego u jego podnóża. Kolejnym etapem zwiedzania było wejście do pawilonu wystawowego z przestrzenną salą ekspozycyjną, gdzie młodzież z zaciekawieniem słuchała opowieści przewodnika o życiu ludzi zamieszkujących obecną osadę. Uzupełnieniem opowieści był pokaz licznych eksponatów znalezionych na terenie grodziska. Jedną z atrakcji pobytu w „Karpackiej Troi” był udział naszej młodzieży w warsztatach strzelania z łuku, podczas których uczestnicy zapoznali się z historią i budową tej broni. Uczniowie pod okiem pana instruktora mieli możliwość strzelania z łuku do tarczy. Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Podkarpackiego Muzeum w Krośnie. Uczniowie mogli zwiedzić wystawy stałe dotyczące dziejów Krosna, historię oświetlenia, gdzie wśród eksponatów dominują lampy naftowe, które tworzą najliczniejszą i najbardziej efektowną kolekcję lamp naftowych w Europie, kolejną zwiedzaną wystawą była ekspozycja „Szkło podkarpackich hut”, która prezentowała krośnieńskie dziedzictwo szklarskie. Następnie uczniowie pełni wrażeń wrócili do domu.