Nasze świetliczaki z grupy I i II w marcu uczestniczyły w ciekawych zajęciach przeprowadzonych w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej. Dzieci zapoznały się z eksponatami zgromadzonymi w gablotach. Z dużym zainteresowaniem obejrzały kolekcję owadów, nasion roślin. Wzbogaciły swoje informacje na temat roślin i zwierząt będących pod ochroną. Z wielkim zainteresowaniem nasi drugoklasiści obejrzeli zgromadzone tam eksponaty, z uwagą wysłuchali informacji udzielanych przez Pana Józefa Kosibę, a potem zasypali Pana Kierownika lawiną pytań, wykazując się przy okazji imponującą wiedzą na temat flory i fauny. Podziw młodych przyrodników wzbudziły okazy wypchanych dzikich zwierząt, zwłaszcza tych, których jeszcze nie znali. Później przyszli badacze pod elektronicznymi mikroskopami obserwowali nasionka chronionych roślin, a entuzjaści ochrony środowiska zachwycali się makietą ilustrującą wykorzystanie energii odnawialnej. Po tych naukowych doznaniach naszych drugoklasistów pochłonęły bez reszty zabawy interaktywne i… czas dla nich stanął w miejscu. Obdarowani długopisami wykonanymi z materałów pozyskanych z recyklingu zdecydowali się w końcu opuścić gościnne progi Centrum, obiecując, że na pewno jeszcze niejednokrotnie tu wrócą. Dziękujemy bardzo Panu Józefowi Kosibie za przyjęcie i ciekawe opowieści.