20 września 2022 roku dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – VIII naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z sierżantem sztabowym Arturem Lewickim – policjantem z Posterunku Policji w Besku. Pan policjant przeprowadził pogadankę na temat: zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Pierwszoklasiści otrzymali opaski odblaskowe. Tematem rozmowy z uczniami klas starszych była agresja i przemoc wobec rówieśników, brak szacunku wobec osób dorosłych i poszanowania mienia. Pan sierżant poruszył także temat cyberprzemocy i skutków jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Uczulił uczniów na ostrożną jazdę na rowerze. Na koniec omówiony został problem zachowania się przy spotkaniu z psem bezpańskim/agresywnym.
Bardzo dziękujemy za pouczające spotkanie.