Informujemy, że w ramach organizacji roku szkolnego 2022/2023  wprowadza się DODATKOWE DNI WOLNE
od zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Są to:

14 październik 2022 (piątek) – Dzień Komisji Edukacji Narodowej
31 październik 2022
(poniedziałek) – dzień przed Wszystkimi Świętymi
2 maja 2023 (wtorek) – dzień przed 3 Maja
23 – 25 maja 2023 (wtorek, środa, czwartek) – egzamin ósmoklasisty
9 czerwca 2023 (piątek) – dzień po Bożym Ciele

Szkoła zorganizuje w tych dniach zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, a o możliwości udziału w nich Waszych dzieci będziecie Państwo poinformowani w odpowiednim terminie.