W ramach programu SP! Serce i Pomoc klasa IV uczestniczyła w zajęciach terenowych z przyrody zorganizowanych przez Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej. Na zajęciach uczniowie mieli okazję monitorować gniazda bocianie, oglądać dioramy z różnymi okazami dzikich zwierząt oraz gabloty ukazujące różnorodność motyli, chrząszczy i innych owadów. W podworskim parku podziwiali Pomniki Przyrody – kilkusetletnie dęby. Najstarszy dąb został uznany za Pomnik Przyrody w 1963 r. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach na ścieżce Dziedzictwa Przyrodniczo-Kulturowego oraz przy pomocy kluczy oznaczali gatunki roślin.