W dniu 16.06.2023r., w szkole, odbyło się spotkanie poświęcone podsumowaniu innowacji przyrodniczej, realizowanej od IX-VI 2022/23, podczas zajęć pozalekcyjnych w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej i w parku podworskim. Innowacja skierowana była do uczniów zainteresowanych poznawaniem przyrody w sposób badawczy. W realizacji zadań wykorzystywano nowatorskie pomoce dydaktyczne będące na stanie Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego oraz SP w Zarszynie, pozyskane w ramach programu Laboratoria Przyszłości. W innowacji uczestniczyli uczniowie klas V-VIII, w liczbie 41osób (56% uczniów tych klas). Wśród nich połowę stanowili członkowie szkolnego koła LOP.
Uczestnicy podzieleni na trzy grupy, pod opieką autorów innowacji – p. Katarzyny Michnowicz, p. Renaty Kasperkowicz-Ziemiańskiej, p. Lucyny Gburyk, p. Anny Niemiec i Agnieszki Litwin raz w miesiącu brali udział w zaplanowanych zajęciach, trwających 90 minut. W spotkaniu podsumowującym innowację uczestniczyła Wójt Gminy Zarszyn p. Magdalena Gajewska, Kierownik CDP w Posadzie Zarszyńskiej p. Anna Niemiec oraz Asystent Kierownika CDP p. Agnieszka Litwin. Prowadząca spotkanie, Dyrektor p. Anna Ćwiąkała, powitała Gości i wprowadziła w jego tematykę podkreślając jednocześnie rangę zrealizowanej innowacji. Na początek, zaproponowano zebranym wirtualną wycieczkę po najbliższej okolicy. Jej program w postaci prezentacji multimedialnej wykonanej w ramach zadania konkursowego z geografii, opracowała uczennica kl. 7 Milena Tomków. Następnie zebrani, w myśl hasła: ,,Przeżyjmy to raz jeszcze” obejrzeli bogatą fotorelację z comiesięcznych zajęć, uzupełnioną komentarzem przedstawionym przez uczennice kl. VI: Zuzannę Olearczyk, Melanię Semenowicz i Alicję Szczęsny. Podczas prezentacji zadań realizowanych w marcu, głos zabrała p. A. Niemiec, która opowieścią o historii bocianiej rodziny Posadka i Zarki, zamieszkujących gniazdo z kamerą przy CDP, zachęcała do bieżącego śledzenia jej dalszych losów (https://www.youtube.com/watch?v=4XhfDInId0Q). Następnie p. Wójt i p. Kierownik CDP, wręczyły wszystkim uczestnikom zajęć, Certyfikaty Uczestnictwa. W uznaniu zaangażowania p. Anny Niemiec i p. Agnieszki Litwin w organizację i przeprowadzenie zajęć, obu Paniom wręczono podziękowania w formie dyplomów. Na koniec głos zabrała p. Wójt, która w imieniu swoim i Radnych Gminy Zarszyn podziękowała Autorom innowacji za podjętą inicjatywę, wyraziła słowa uznania dla uczestników za ich postawę – zapał, sumienność, zaangażowanie dla przyrody. Uzupełnienie wygłoszonych informacji stanowiła dekoracja, w postaci zielników wykonanych podczas zajęć w tradycyjnej wersji papierowej i wydrukowanych z wersji online, a także mapa z lokalizacją gniazd bocianich, wykonana przez Jagodę Toczek (kl.VI) i Ewę Gierula (kl. V). Rolę operatora technicznego pełnił Jakub Niemiec, z kl. 8.
Partnerami zrealizowanej innowacji byli: Urząd Gminy w Zarszynie, OSP z Pos. Zarszyńskiej, Firma TRANSPRZĘT, Sołtys Pos. Zarszyńskiej, p. Władysław Komański, Ornitolog p. Wojciech Guzik.
Prezentacje wykonane przez uczniów: