Postępowanie rekrutacyjne do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2023/2024.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne od 6 do 10 lutego 2023r. – deklaracja.

Dzieci nowe do oddziału przedszkolnego  od 13 do 24 lutego 2023r. – wniosek.

Dzieci obwodowe do klasy I od 6 do 10 lutego 2023r. – zgłoszenie.

Dzieci spoza obwodu do klasy I (w przypadku wolnych miejsc) od 14 do 24 lutego 2023r. – wniosek.

Wymagane dokumenty można pobrać poniżej, a  składać należy u nauczyciela oddziału przedszkolnego lub w sekretariacie szkoły  w godzinach: od 7.00 do 8.00 lub od 15.00 do 16.00.

Postępowanie rekrutacyjne kończy się 24 lutego 2023r.,  prosimy o terminowe dostarczanie wymaganych dokumentów.

Zasady rekrutacji w Gminie Zarszyn:

https://www.zarszyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=51&artykul=5626&akcja=artykul

Druki do pobrania:

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Zgłoszenie dziecka do szkoły (obwodowej)

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy spoza obwodu

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności