Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Mieszkańcy Zarszyna i Posady Zarszyńskiej, Przyjaciele oraz Absolwenci Szkoły Podstawowej im. Kuriera Jana Łożańskiego w Zarszynie

Szanowni Państwo,

Historia powstania Szkoły w Zarszynie sięga odległych czasów. Szkoła przeszła niejedną rozbudowę – dobudowano dodatkową kondygnację tj. piętro na poddaszu, salę gimnastyczną, sale lekcyjne, klatkę schodową i oddział przedszkolny. Jest szkołą z tradycjami, miejscem edukacji i kultury, wychowania oraz nauki dla pokoleń. 1 września 2023r. szkoła otrzymała imię. Nadszedł czas, aby nasza placówka pozyskała sztandar, od tak dawna oczekiwany przez społeczność szkolną i lokalną. Pozyskanie sztandaru z wizerunkiem Patrona jest bardzo ważnym krokiem w działaniach wychowawczych, który jako szczególny znak nie tylko jednoczy uczniów tych obecnych  i tych, którzy opuścili już progi szkoły, ale zobowiązuje do szacunku, wytężonej pracy i godnego reprezentowania szkoły. Wprowadzenie sztandaru będzie nie tylko znakiem rozpoczynającym przynależność do tradycji szkoły – Małej Ojczyzny, ale stanie się również symbolicznym ceremoniałem określającym tożsamość narodową wzbogaconą w treści służące kształtowaniu emocjonalnego stosunku do wartości patriotycznych i religijnych. Sztandar to jeden  z najważniejszych symboli każdej placówki oświatowej. Towarzyszy podczas najważniejszych uroczystości szkolnych, lokalnych i państwowych.

Sztandar to symbol, świętość.  Jego miejsce jest gdzieś między hymnem narodowym,
a przysięgą wojskową”.

Dlatego Dyrektor szkoły, Rada Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie organizują inicjatywę, której celem jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej, absolwentów i przyjaciół szkoły oraz wszystkich ludzi dobrej woli w pomoc przy pozyskiwaniu funduszy na zakup sztandaru. Każdy, kto chce wesprzeć tę niezwykłą inicjatywę może wpłacić dowolną sumę pieniędzy. Zakup sztandaru  jest dla  szkoły poważnym  wydatkiem.  Dlatego Państwa pomoc  jest  dla nas niezwykle istotna. Zwracam się w imieniu całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Kuriera Jana Łożańskiego w Zarszynie, z  prośbą  o finansowe wsparcie konta Rady  Rodziców, które pozwoli na ufundowanie sztandaru i przekazanie go szkole. Zachęcamy absolwentów i przyjaciół szkoły oraz wszystkich ludzi dobrej woli, by włączyli się w tę ważną dla społeczności szkolnej inicjatywę  i prosimy o wsparcie.

Wierzymy, że nie pozostaniecie Państwo obojętni na naszą prośbę. Pamiętajcie, że przekazując pieniądze na sztandar, zostawicie po sobie ślad dla przyszłych pokoleń. Każdy, kto będzie miał możliwość i  chęć włączenia się w tę niecodzienną akcję może zostać jednym  z fundatorów sztandaru. Wszyscy darczyńcy zostaną honorowymi gośćmi podczas uroczystości w szkole oraz zostaną wpisani do księgi pamiątkowej. Będziemy bardzo wdzięczni, jeżeli na naszą gorącą prośbę nie pozostaną Państwo obojętni.

Z wyrazami szacunku  w imieniu grona pedagogicznego,
uczniów i rodziców
Szkoły Podstawowej im. Kuriera Jana Łożańskiego 
w Zarszynie

 Dyrektor Szkoły mgr Anna Ćwiąkała  

 Wpłaty można dokonać w sekretariacie szkoły lub na konto Rady Rodziców.

KONTO RADY RODZICÓW:   RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KURIERA JANA ŁOŻAŃSKIEGO W ZARSZYNIE

Numer konta: 29 8636 0005 3001 0020 0833 0001  Bank Spółdzielczy w Rymanowie o/Zarszyn z dopiskiem „SZTANDAR”