Dyrektor szkoły informuje, że w dniu 23 stycznia 2024 r. tj. wtorek o godzinie 16.30 (sala korekcyjna) odbędzie się spotkanie psychologa, pedagoga i wychowawców z Rodzicami dzieci  uczęszczających do oddziałów przedszkolnych.

Natomiast w dniu 25 stycznia 2024 r. tj. czwartek odbędzie się spotkanie śródroczne wychowawców z Rodzicami wg. następującego harmonogramu:

godz. 16.30:
– klasa I – sala 33,
– klasa II – sala 31,
– klasa III – sala 34,

godz. 17.00:
– klasa IV – sala 24,
– klasa V – sala 23,
– klasa VI – sala 14,
– klasa VII – sala 25,
– klasa VIII – sala 9.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH RODZICÓW I PROSIMY O NIEZAWODNE PRZYBYCIE!